Cảm biến đo mức dạng nổi và công tắc chuyển mạch

Chúng tôi cung cấp một tổng thể hoàn chỉnh thiết bị đo mức theo điểm dạng phao nổi phục vụ cho ngành hóa chất, dầu khí hay những ứng dụng chung.

Danh mục: