Đồng hồ đo áp suất loại RPG

Tất cả các chi tiết cấu thành nên thiết bị đều là thép không gỉ. Có nhiều lựa chọn cho vật liệu và chuẩn kết nối.

Danh mục: