LevelMaster

LevelMaster là kết tinh sang tạo của ngành công nghiệp phần cứng và phần mềm để giải quyết các nhu cầu đặc biệt đo mức và giám sát mức môi chất trong bồn chứa. LevelMaster không chỉ đơn thuần là một công cụ đo mức chính xác, mà còn là một thiết bị đo lường đáng tin cậy của giao diện dầu và nước. Không giống như các công nghệ cảm biến mức khác, LevelMaster cung cấp mức độ chính xác mà không cần phải liên tục điều chỉnh theo độ biến thiên của dòng môi chất.

Danh mục: