Hiển thị tất cả 7 kết quả

Máy Tiện Mặt Bích

MM 1500I (12-60”)

Giới thiệu chung: Máy gia công mặt bích gắn ngoài có thể gia công mặt bích, làm kín rãnh, chuẩn bị mối hàn và doa mặt bích với trụ dụng cụ điện đã được cấp bằng sáng chế.

Ưu điểm

 • Máy có mô-men xoắn cao chỉ với độ ồn thấp
 • Công nghệ tuyến tính mới nhất cho độ bền và độ chính khi gia công
 • Hàm kẹp có thể điều chỉnh cài đặt nhanh
 • Thanh công cụ xoay cho rãnh và vát
 • Cắt rãnh liên tục

Thông số kỹ thuật:

 

MM 1500I (12-60”)

Giới thiệu chung: Máy gia công mặt bích gắn ngoài có thể gia công mặt bích, làm kín rãnh, chuẩn bị mối hàn và doa mặt bích với trụ dụng cụ điện đã được cấp bằng sáng chế.

Ưu điểm

 • Máy có mô-men xoắn cao chỉ với độ ồn thấp
 • Công nghệ tuyến tính mới nhất cho độ bền và độ chính khi gia công
 • Hàm kẹp có thể điều chỉnh cài đặt nhanh
 • Thanh công cụ xoay cho rãnh và vát
 • Cắt rãnh liên tục

Thông số kỹ thuật:

 

MM 1000I (6-40”)

Giới thiệu chung: Máy gia công mặt bích gắn ngoài MM 1000l (6-40″) gia công được tất cả các loại mặt bích, rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và lỗ khoan.
Ưu điểm

 • Máy có mô-men xoắn cao chỉ với mức ồn 60 dB
 • Công nghệ tuyến tính mới nhất cho độ bền và độ chính khi gia công
 • Hàm kẹp có thể điều chỉnh cài đặt nhanh
 • Thanh công cụ xoay cho rãnh và vát
 • Cắt rãnh liên tục

Thông số kỹ thuật:

MM 1000I (6-40”)

Giới thiệu chung: Máy gia công mặt bích gắn ngoài MM 1000l (6-40″) gia công được tất cả các loại mặt bích, rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và lỗ khoan.
Ưu điểm

 • Máy có mô-men xoắn cao chỉ với mức ồn 60 dB
 • Công nghệ tuyến tính mới nhất cho độ bền và độ chính khi gia công
 • Hàm kẹp có thể điều chỉnh cài đặt nhanh
 • Thanh công cụ xoay cho rãnh và vát
 • Cắt rãnh liên tục

Thông số kỹ thuật:

MM 860i (6-34 ”)

Giới thiệu chung: Máy gia công mặt bích gắn ngoài MM 860i (6-34″) gia công được tất cả các loại mặt bích, rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và lỗ khoan.
Ưu điểm

 • Máy có mô-men xoắn cao chỉ với mức ồn 60 dB
 • Công nghệ tuyến tính mới nhất cho độ bền và độ chính khi gia công
 • Hàm kẹp có thể điều chỉnh cài đặt nhanh
 • Thanh công cụ xoay cho rãnh và vát
 • Cắt rãnh liên tục

Thông số kỹ thuật

 

MM 860i (6-34 ”)

Giới thiệu chung: Máy gia công mặt bích gắn ngoài MM 860i (6-34″) gia công được tất cả các loại mặt bích, rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và lỗ khoan.
Ưu điểm

 • Máy có mô-men xoắn cao chỉ với mức ồn 60 dB
 • Công nghệ tuyến tính mới nhất cho độ bền và độ chính khi gia công
 • Hàm kẹp có thể điều chỉnh cài đặt nhanh
 • Thanh công cụ xoay cho rãnh và vát
 • Cắt rãnh liên tục

Thông số kỹ thuật

 

ME 600E (0-24”)

Giới thiệu chung: Máy gia công được tất cả các loại mặt bích, gia công rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và doa lỗ
Ưu điểm:

 • Máy có độ chính xác cao
 • Truyền động bánh răng xoắn ốc êm ái giúp bề mặt gia công đạt chất lượng cao
 • Máy trang bị 8 đế hàm lắp nhanh
 • Máy gồm trụ công cụ xoay và phụ kiện rãng

Thông số kỹ thuật

ME 600E (0-24”)

Giới thiệu chung: Máy gia công được tất cả các loại mặt bích, gia công rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và doa lỗ
Ưu điểm:

 • Máy có độ chính xác cao
 • Truyền động bánh răng xoắn ốc êm ái giúp bề mặt gia công đạt chất lượng cao
 • Máy trang bị 8 đế hàm lắp nhanh
 • Máy gồm trụ công cụ xoay và phụ kiện rãng

Thông số kỹ thuật

MM 305L (2-12”)

Giới thiệu chung:  Máy gia công mặt bích MM 305L (2-12″) gia công được các loại mặt bích, rãnh làm kín, chuẩn bị mối hàn và doa lỗ
Đặc trưng :

 • Trọng lượng nhẹ
 • Đáp ứng các điều kiện khắt khe về gia công mặt bích
 • Cắt rãnh liên tục
 • Trục xoay dễ dàng gia công rãnh, mặt bích RTJ và góc xiên
 • Vận hành dễ dàng và độc lập

Thông số kỹ thuật:

 

MM 305L (2-12”)

Giới thiệu chung:  Máy gia công mặt bích MM 305L (2-12″) gia công được các loại mặt bích, rãnh làm kín, chuẩn bị mối hàn và doa lỗ
Đặc trưng :

 • Trọng lượng nhẹ
 • Đáp ứng các điều kiện khắt khe về gia công mặt bích
 • Cắt rãnh liên tục
 • Trục xoay dễ dàng gia công rãnh, mặt bích RTJ và góc xiên
 • Vận hành dễ dàng và độc lập

Thông số kỹ thuật:

 

MM 300E (0-12”)

Giới thiệu chung: Máy mài mặt bích gia công được tất cả các loại mặt bích, rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và lỗ khoan.
Ưu điểm

 • Máy có độ chính xác cao
 • Truyền động bánh răng xoắn ốc êm ái giúp bề mặt gia công đạt chất lượng cao
 • Máy trang bị 4 đế hàm lắp nhanh
 • Máy gồm trụ công cụ xoay và phụ kiện rãng

Thông số kỹ thuật

MM 300E (0-12”)

Giới thiệu chung: Máy mài mặt bích gia công được tất cả các loại mặt bích, rãnh bịt kín, chuẩn bị mối hàn và lỗ khoan.
Ưu điểm

 • Máy có độ chính xác cao
 • Truyền động bánh răng xoắn ốc êm ái giúp bề mặt gia công đạt chất lượng cao
 • Máy trang bị 4 đế hàm lắp nhanh
 • Máy gồm trụ công cụ xoay và phụ kiện rãng

Thông số kỹ thuật

MM 601l (2-24”)

Giới thiệu chung:  Máy gia công mặt bích MM 601l (2-24”) gia công được các loại mặt bích, rãnh làm kín, chuẩn bị mối hàn và doa lỗ
Đặc trưng :

 • Trọng lượng nhẹ
 • Đáp ứng các điều kiện khắt khe về gia công mặt bích
 • Cắt rãnh liên tục
 • Trục xoay dễ dàng gia công rãnh, mặt bích RTJ và góc xiên
 • Vận hành dễ dàng và độc lập

Thông số kỹ thuật

MM 601l (2-24”)

Giới thiệu chung:  Máy gia công mặt bích MM 601l (2-24”) gia công được các loại mặt bích, rãnh làm kín, chuẩn bị mối hàn và doa lỗ
Đặc trưng :

 • Trọng lượng nhẹ
 • Đáp ứng các điều kiện khắt khe về gia công mặt bích
 • Cắt rãnh liên tục
 • Trục xoay dễ dàng gia công rãnh, mặt bích RTJ và góc xiên
 • Vận hành dễ dàng và độc lập

Thông số kỹ thuật