MÁY HIỆN HẠNG NẶNG SERIES HL/ HK

Nó phù hợp để quay và cắt các yêu cầu hạng nặng và vật liệu cốt thép cho các ngành công nghiệp nặng như mạng lưới đường ống dầu, hàng không vũ trụ và chế biến trục hạng nặng.

Danh mục: