Máy Tiện CNC Hạng Nặng

Máy tiện hạng nặng: Mặt trượt của bàn đáy được làm bằng gang cứng, ổn định độ chính xác cao. Cơ khí và điện tử được thiết kế tất cả trong một.

Danh mục: