Hiển thị tất cả 8 kết quả

Firecat oxi hóa nhiệt

FIRECAT oxi hóa nhiệt của Flare Industries là hệ thống lò đốt chất thải duy trì nhiệt độ tiêu hủy cụ thể và thời gian cư trú để đảm bảo hiệu suất tiêu hủy cao (98% – 99,99%). Hệ thống FIRECAT phải giám sát và kiểm soát chính xác dòng chảy của không khí, khí bổ sung, để đạt nhiệt độ quy định trong buồng đốt. Đây là loại thiết bị lý tưởng cho các khu vực nhạy cảm có yêu cầu mức độ bức xạ cực thấp, giảm tầm nhìn ngọn lửa, nhiệt độ và tiếng ồn tối thiểu, dễ dàng lấy mẫu bức xạ, và quá trình đốt cháy không khói.

Firecat oxi hóa nhiệt

FIRECAT oxi hóa nhiệt của Flare Industries là hệ thống lò đốt chất thải duy trì nhiệt độ tiêu hủy cụ thể và thời gian cư trú để đảm bảo hiệu suất tiêu hủy cao (98% – 99,99%). Hệ thống FIRECAT phải giám sát và kiểm soát chính xác dòng chảy của không khí, khí bổ sung, để đạt nhiệt độ quy định trong buồng đốt. Đây là loại thiết bị lý tưởng cho các khu vực nhạy cảm có yêu cầu mức độ bức xạ cực thấp, giảm tầm nhìn ngọn lửa, nhiệt độ và tiếng ồn tối thiểu, dễ dàng lấy mẫu bức xạ, và quá trình đốt cháy không khói.

Đuốc được bao kín hoàn toàn

Đuốc được bao kín hoàn toàn phá hủy một dòng chất thải, nhưng không duy trì một nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình, đơn giản hóa các chương trình điều khiển, và cho phép toàn bộ hệ thống hoạt động tiết kiệm hơn. Các hệ thống này cho phép giảm tầm nhìn ngọn lửa, nhiệt và tiếng ồn tối thiểu, xử lý tức thời việc lấy mẫu bức xạ, và quá trình đốt cháy không khói. Những đuốc này có thể yêu cầu bổ sung dòng khí hỗ trợ phụ thuộc vào liệu quá trình các dòng có thể duy trì việc đốt cháy hay không. Bằng việc đảm bảo thời gian cư trú thích hợp, Đuốc được bao kín hoàn toàn đạt được hiệu quả tiêu hủy tương đối cao.

Đuốc được bao kín hoàn toàn

Đuốc được bao kín hoàn toàn phá hủy một dòng chất thải, nhưng không duy trì một nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình, đơn giản hóa các chương trình điều khiển, và cho phép toàn bộ hệ thống hoạt động tiết kiệm hơn. Các hệ thống này cho phép giảm tầm nhìn ngọn lửa, nhiệt và tiếng ồn tối thiểu, xử lý tức thời việc lấy mẫu bức xạ, và quá trình đốt cháy không khói. Những đuốc này có thể yêu cầu bổ sung dòng khí hỗ trợ phụ thuộc vào liệu quá trình các dòng có thể duy trì việc đốt cháy hay không. Bằng việc đảm bảo thời gian cư trú thích hợp, Đuốc được bao kín hoàn toàn đạt được hiệu quả tiêu hủy tương đối cao.

Đuốc được bao kín- Combustidizer

Đuốc được bao kín – Combustidizer là một hệ thống kiểm sát nhiệt lương, cho phép giảm tầm nhìn ngọn lửa, tối thiểu nhiệt và tiếng ổn, xử lý tức thời việc đo bức xạ, và đốt không tạo khói.  Combustidizer có thể yêu cầu bổ sung dòng khí ga phụ thuộc vào quá trình dòng chảy có thể chấp nhận được sự đốt cháy hay không. Ngoài ra, hệ thống này khá phổ biến tại các ứng dụng yêu cầu hạn chế tầm nhìn ngọn lửa.

Đuốc được bao kín- Combustidizer

Đuốc được bao kín – Combustidizer là một hệ thống kiểm sát nhiệt lương, cho phép giảm tầm nhìn ngọn lửa, tối thiểu nhiệt và tiếng ổn, xử lý tức thời việc đo bức xạ, và đốt không tạo khói.  Combustidizer có thể yêu cầu bổ sung dòng khí ga phụ thuộc vào quá trình dòng chảy có thể chấp nhận được sự đốt cháy hay không. Ngoài ra, hệ thống này khá phổ biến tại các ứng dụng yêu cầu hạn chế tầm nhìn ngọn lửa.

Lo-NOX oxi hóa nhiệt

Công nghệ oxi hóa nhiệt Lo-NOx của hãng Flare Industries được sử dụng để loại bỏ nhiều loại khí ga có thể tạo lượng lớn NOx khi đốt cháy. Công nghệ tiên tiến này khai thác nhiều buồng đốt, làm mát bằng khí và nước, vật liệu chịu nhiệt, thiết kế đốt độc quyền và cơ chế điều khiển PLC phức tạp. Thiết bị oxi hóa nhiệt Lo-NOx có hiệu quả loại bỏ khí cao, ít bức xạ, và giảm đáng kể lượng NOx theo quy định môi trường sở tại.

Lo-NOX oxi hóa nhiệt

Công nghệ oxi hóa nhiệt Lo-NOx của hãng Flare Industries được sử dụng để loại bỏ nhiều loại khí ga có thể tạo lượng lớn NOx khi đốt cháy. Công nghệ tiên tiến này khai thác nhiều buồng đốt, làm mát bằng khí và nước, vật liệu chịu nhiệt, thiết kế đốt độc quyền và cơ chế điều khiển PLC phức tạp. Thiết bị oxi hóa nhiệt Lo-NOx có hiệu quả loại bỏ khí cao, ít bức xạ, và giảm đáng kể lượng NOx theo quy định môi trường sở tại.

Đuốc bao kín nhiều điểm

Khi ở trên đất liền, đuốc được bao kín nhiều điểm (MPGF) là hệ thống tiết kiệm có thể đốt không tạo khói với một lượng lớn khí thải. Bằng việc tập trung không khí tại khu vực lớn có nhiều điểm cháy áp suât cao, việc đốt không tạo khó có thể đạt được với độ suy giảm cao, trong khi ngăn toàn bộ bức xạ nhiệt bằng các bức tường.  Hệ thống MPGF cung cấp khả năng đốt không tạo khói với mức độ hỗ trợ trung bình, liên quan đến việc không có bộ phần chuyển động, yêu cầu hoạt động thấp kể từ khi các lò đốt được thiết kế để ánh sáng xuyên qua, giảm thiểu số lượng các mồi lửa cần thiết. Hơn nữa, hệ thống MPGF loại bỏ bức xạ mặt đất thông qua việc sử dụng các bức tường.

Đuốc bao kín nhiều điểm

Khi ở trên đất liền, đuốc được bao kín nhiều điểm (MPGF) là hệ thống tiết kiệm có thể đốt không tạo khói với một lượng lớn khí thải. Bằng việc tập trung không khí tại khu vực lớn có nhiều điểm cháy áp suât cao, việc đốt không tạo khó có thể đạt được với độ suy giảm cao, trong khi ngăn toàn bộ bức xạ nhiệt bằng các bức tường.  Hệ thống MPGF cung cấp khả năng đốt không tạo khói với mức độ hỗ trợ trung bình, liên quan đến việc không có bộ phần chuyển động, yêu cầu hoạt động thấp kể từ khi các lò đốt được thiết kế để ánh sáng xuyên qua, giảm thiểu số lượng các mồi lửa cần thiết. Hơn nữa, hệ thống MPGF loại bỏ bức xạ mặt đất thông qua việc sử dụng các bức tường.

Thu hồi oxi hóa nhiệt

Thu hồi oxi hóa nhiệt là hệ thống đốt phức tạp có sử dụng vỏ và ống trao đổi nhiệt, nồi hơi, hoặc lò dầu nóng để thu hồi năng lượng từ khí thải ở nhiệt độ cao. Các hệ thống này có thể sử dụng một chu kỳ thu hồi nhiệt để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu khí đốt, cho phép hoạt động tiết kiệm. Thêm vào đó, loại thiết bị này khá lý tưởng cho các khu vực nhạy cảm có yêu cầu thu hồi nhiệt, bức xạ cực thấp, tiếng ồn tối thiểu, và đốt không tạo khói. Các chất xúc tác và hỗn hợp tạo nhiệt hay phiên bản xúc tác của thiết bị này cũng có sẵn tại Flare Industries.

Thu hồi oxi hóa nhiệt

Thu hồi oxi hóa nhiệt là hệ thống đốt phức tạp có sử dụng vỏ và ống trao đổi nhiệt, nồi hơi, hoặc lò dầu nóng để thu hồi năng lượng từ khí thải ở nhiệt độ cao. Các hệ thống này có thể sử dụng một chu kỳ thu hồi nhiệt để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu khí đốt, cho phép hoạt động tiết kiệm. Thêm vào đó, loại thiết bị này khá lý tưởng cho các khu vực nhạy cảm có yêu cầu thu hồi nhiệt, bức xạ cực thấp, tiếng ồn tối thiểu, và đốt không tạo khói. Các chất xúc tác và hỗn hợp tạo nhiệt hay phiên bản xúc tác của thiết bị này cũng có sẵn tại Flare Industries.

Oxi hóa nhiệt đuôi khí

Hydrogen sulfide hoặc H2S là một loại khí gây chết người được tạo ra trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, và các cơ sở xử lý khí. Các đơn vị thu hồi lưu huỳnh tạo ra đuôi khí có chứa một lượng tương đối lớn khí H2S. Flare Industries thiết kế một loại chất oxy hóa nhiệt đặt biệt, được thiết kế nhằm loại bỏ các thành phần H2S, đồng thời ngăn chặn việc tạo ra axit ăn mòn trong các sản phẩm. Hệ thống tự nhiên thường bao gồm các tầng phân tán nỗ lực để xua tan dấu viết các hạt H2S và SO2. Các hệ thống này có hiệu quả cao, làm giảm đáng kể tác động của các hợp chất gây tác hại với môi trường.

Oxi hóa nhiệt đuôi khí

Hydrogen sulfide hoặc H2S là một loại khí gây chết người được tạo ra trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, và các cơ sở xử lý khí. Các đơn vị thu hồi lưu huỳnh tạo ra đuôi khí có chứa một lượng tương đối lớn khí H2S. Flare Industries thiết kế một loại chất oxy hóa nhiệt đặt biệt, được thiết kế nhằm loại bỏ các thành phần H2S, đồng thời ngăn chặn việc tạo ra axit ăn mòn trong các sản phẩm. Hệ thống tự nhiên thường bao gồm các tầng phân tán nỗ lực để xua tan dấu viết các hạt H2S và SO2. Các hệ thống này có hiệu quả cao, làm giảm đáng kể tác động của các hợp chất gây tác hại với môi trường.

Oxi hóa nhiệt tái sinh

Oxy hóa nhiệt tái sinh (RTO) là lò đốt khí thải có sử dụng nhiều tầng gốm hấp thụ nhiệt từ khí thải và sử dụng nhiệt này để làm nóng trước dòng chảy trong quá trình chuyển đến lò. RTO của thường được sử dụng trong các ứng dụng như tại gian hàng sơn, các nhà máy in, và các nhà máy sản xuất giấy có nồng độ VOC thấp trong lưu lượng vào tương đối cao. Công nghệ này giúp loại bỏ các dòng chảy một cách hiệu quả hiệu quả cao và giảm chi phí đồng thời tối thiểu hóa nhu cầu sử dụng khí đốt. Hơn nữa, họ có thể đạt được hiệu quả tiêu hủy 99% và thu hồi 95% lượng nhiệt.

Oxi hóa nhiệt tái sinh

Oxy hóa nhiệt tái sinh (RTO) là lò đốt khí thải có sử dụng nhiều tầng gốm hấp thụ nhiệt từ khí thải và sử dụng nhiệt này để làm nóng trước dòng chảy trong quá trình chuyển đến lò. RTO của thường được sử dụng trong các ứng dụng như tại gian hàng sơn, các nhà máy in, và các nhà máy sản xuất giấy có nồng độ VOC thấp trong lưu lượng vào tương đối cao. Công nghệ này giúp loại bỏ các dòng chảy một cách hiệu quả hiệu quả cao và giảm chi phí đồng thời tối thiểu hóa nhu cầu sử dụng khí đốt. Hơn nữa, họ có thể đạt được hiệu quả tiêu hủy 99% và thu hồi 95% lượng nhiệt.