Thiết bị đo mức chuyển mạch RF Capacitance

Với tính năng chuyển mạch một bước hiệu chỉnh bên ngoài, RF capacitance  không bị ảnh hưởng bới vật liệu môi chất cần đo, cung cấp một lựa chọn đa dạng cho các que đo để đáp ứng cho cả những ứng dụng khó khăn nhất như hàm lượng chất rắn lớn có điện môi thấp cho tới bùn dính.

Danh mục: