Hiển thị kết quả duy nhất

Mái Nổi Trong Bồn Chứa – Tiếp Xúc Hoàn Toàn

Giới Thiệu Chung: Mái Nổi loại Tiếp xúc Hoàn toàn là giải pháp kiểm soát  khí phát thải hoàn toàn kín hơi. Mục đích của loại mái nổi bên trong này là loại bỏ hoàn toàn vùng hơi và bịt kín không gian phía trên mái nổi, ngăn ngừa thất thoát do bay hơi.

Đặc điểm:

 • Vật liệu xây dựng có thể là nhôm hoặc thép không gỉ, theo tiêu chuẩn API 650.
 • Sự kết hợp của Mái Nổi loại Tiếp xúc Hoàn toàn với Mái Nhôm hình cầu giúp kiểm soát tối đa tổn thất hoặc khí thải và tận dụng tối đa dung lượng lưu trữ của bồn.
 • Các vật liệu tương thích với nhiều loại sản phẩm được lưu trữ.
 • Sử dụng thiết kế là các tấm đơn mô-dun. Mỗi mô-đun đều phải vượt qua kiểm tra đầy đủ tại nhà máy để đảm bảo độ kín hơi và có thể được kiểm tra riêng tại hiện trường.
 • Không sử dụng các vật liệu phức tạp hoặc nguy hiểm bên trong.
 • Nó không sử dụng các giá đỡ đục lỗ, dây cáp hoặc chân để đỡ mái. Điều này làm giảm tổn thất rò rỉ khi khoan ở mức rất thấp so với lưới chắn thép cacbon truyền thống.
 • Đủ khỏe để lắp đặt các hệ thống đệm làm kín, bao gồm đệm kim loại sơ cấp và thứ cấp.
 • Cấu trúc nhẹ với sức bền cao, sử dụng kỹ thuật xây dựng đã được cấp bằng sáng chế.

 

Hình ảnh Mái Nổi loại Tiếp Xúc Hoàn Toàn được lắp đặt tại thành phố Sfax (Tunisia)

Mái Nổi Trong Bồn Chứa – Tiếp Xúc Hoàn Toàn

Giới Thiệu Chung: Mái Nổi loại Tiếp xúc Hoàn toàn là giải pháp kiểm soát  khí phát thải hoàn toàn kín hơi. Mục đích của loại mái nổi bên trong này là loại bỏ hoàn toàn vùng hơi và bịt kín không gian phía trên mái nổi, ngăn ngừa thất thoát do bay hơi.

Đặc điểm:

 • Vật liệu xây dựng có thể là nhôm hoặc thép không gỉ, theo tiêu chuẩn API 650.
 • Sự kết hợp của Mái Nổi loại Tiếp xúc Hoàn toàn với Mái Nhôm hình cầu giúp kiểm soát tối đa tổn thất hoặc khí thải và tận dụng tối đa dung lượng lưu trữ của bồn.
 • Các vật liệu tương thích với nhiều loại sản phẩm được lưu trữ.
 • Sử dụng thiết kế là các tấm đơn mô-dun. Mỗi mô-đun đều phải vượt qua kiểm tra đầy đủ tại nhà máy để đảm bảo độ kín hơi và có thể được kiểm tra riêng tại hiện trường.
 • Không sử dụng các vật liệu phức tạp hoặc nguy hiểm bên trong.
 • Nó không sử dụng các giá đỡ đục lỗ, dây cáp hoặc chân để đỡ mái. Điều này làm giảm tổn thất rò rỉ khi khoan ở mức rất thấp so với lưới chắn thép cacbon truyền thống.
 • Đủ khỏe để lắp đặt các hệ thống đệm làm kín, bao gồm đệm kim loại sơ cấp và thứ cấp.
 • Cấu trúc nhẹ với sức bền cao, sử dụng kỹ thuật xây dựng đã được cấp bằng sáng chế.

 

Hình ảnh Mái Nổi loại Tiếp Xúc Hoàn Toàn được lắp đặt tại thành phố Sfax (Tunisia)