Đang thực hiện
Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu trong việc cung cấp cho khách hàng của chúng tôi giá trị gia tăng cho các sản phẩm nhập khẩu. Mỗi nhân viên của Peteco sẽ có cơ hội bình đẳng tự đóng góp và sẽ tự phát triển bản thân cùng với sự tăng trưởng của công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN PETECO VIỆT NAM
Lô TT2, Dãy A, Ô số 10, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: + 84-24-3974 7541 - Fax:+ 84-24-3974 7546
Email: nam.hv@peteco.com.vn - Website: www.peteco.com.vn