Đang thực hiện
Chúng tôi đã được làm việc với nhiều đối tác tại Việt Nam và trên thế giới. Đối tác của chúng tôi bao gồm :
1. Manufacturer:
    - Flare Industries
    - ABB
    - Tentec
    - Rototherm
    - Mirage
    - Milton Roy
    - Fujikin
    - ACE
    - IES
    - Hochun
    - Denver
    - L.A.Turbine
    - Honeywell
2. Người sử dụng cuối cùng
    - Dịch Vụ Khí
    - Công ty Dịch vụ Cơ Khí Hàng Hải
    - Vietsopetro
    - Chế biến Khí
    - Công ty Điều hành chung Thăng Long
    - Công ty CP Thương mại Xây dựng và Sản xuất 405
    - Dầu khí Hà Nội
    - Alpha ECC
    - Công ty Vận tải Nội Thương Bắc
    - TFP
    - Saturn....
 
CÔNG TY CỔ PHẦN PETECO VIỆT NAM
Lô TT2, Dãy A, Ô số 10, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: + 84-24-3974 7541 - Fax:+ 84-24-3974 7546
Email: nam.hv@peteco.com.vn - Website: www.peteco.com.vn