Hiển thị tất cả 5 kết quả

Trống loại bỏ trực tiếp

Bất cứ khi nào một quá trình đòi hỏi rằng các giọt bị cuốn theo được gỡ bỏ từ một dòng hơi, một thiết bị trống loại trực tiếp nên được tích hợp vào hệ thống. Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi quá trình khí nóng nguội đáng kể trong phần đầu và ống đứng của flare, và một số loại khí cũng đi đến điểm sương ở nhiệt độ môi trường và áp lực, do đó có thể tạo ra chất lỏng. Các giọt chất lỏng phải được loại bỏ để tránh hiện tượng biết đến như là lửa mưa, xảy ra khi các giọt chất lỏng được thổi ra khỏi phía trên một ống đuốc cùng với khí quá trình đốt cháy. Các thùng chứa có thể là ngang hoặc thẳng đứng.

Trống loại bỏ trực tiếp

Bất cứ khi nào một quá trình đòi hỏi rằng các giọt bị cuốn theo được gỡ bỏ từ một dòng hơi, một thiết bị trống loại trực tiếp nên được tích hợp vào hệ thống. Sự ngưng tụ có thể xảy ra khi quá trình khí nóng nguội đáng kể trong phần đầu và ống đứng của flare, và một số loại khí cũng đi đến điểm sương ở nhiệt độ môi trường và áp lực, do đó có thể tạo ra chất lỏng. Các giọt chất lỏng phải được loại bỏ để tránh hiện tượng biết đến như là lửa mưa, xảy ra khi các giọt chất lỏng được thổi ra khỏi phía trên một ống đuốc cùng với khí quá trình đốt cháy. Các thùng chứa có thể là ngang hoặc thẳng đứng.

Vòng đệm chặn chất lỏng

Vòng đệm chặn chất lỏng là một thùng chứa được thiết kế đặc biệt có chứa lượng nước đã được định trước ở đáy thùng. Mục đích chính của vòng đệm chặn chất lỏng là để ngăn chặn không có ngọn lửa cháy ngược trở lại. Vòng đệm chặn chất lỏng hoạt động như một van kiểm tra lớn để khí không thể đi ngược trở lại vì bất cứ lý do nào. Chức năng thứ ba của vòng đệm là ngăn các giọt chất lỏng. Vòng đệm chặn chất lỏng có thể được thiết kế như thùng chứa độc lập hoặc là một phần của ngọn đuốc.

Vòng đệm chặn chất lỏng

Vòng đệm chặn chất lỏng là một thùng chứa được thiết kế đặc biệt có chứa lượng nước đã được định trước ở đáy thùng. Mục đích chính của vòng đệm chặn chất lỏng là để ngăn chặn không có ngọn lửa cháy ngược trở lại. Vòng đệm chặn chất lỏng hoạt động như một van kiểm tra lớn để khí không thể đi ngược trở lại vì bất cứ lý do nào. Chức năng thứ ba của vòng đệm là ngăn các giọt chất lỏng. Vòng đệm chặn chất lỏng có thể được thiết kế như thùng chứa độc lập hoặc là một phần của ngọn đuốc.

Vòng đệm phân tử (mê cung)

Tiếp tục quét đường ống với khi gas tinh khiết có thể dẫn đến chi phí hoạt động ngoài giờ quá cao; đặc biệt là với ống có đường kính lớn. Vòng đệm phân tử là một thiết bị giảm thanh lọc cho phép hệ điều hành hệ thống đuốc sử dụng 98% khí gas kém tinh khiết trong khi tiếp tục quét hệ thống. Các khoản tiếp kiệm trong tiêu thụ khí gas tinh khiết về lâu dài làm giảm thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu của vòng đệm phân tử, hay cũng có thể là vòng đệm mê cung hoặc mật độ.

Vòng đệm phân tử (mê cung)

Tiếp tục quét đường ống với khi gas tinh khiết có thể dẫn đến chi phí hoạt động ngoài giờ quá cao; đặc biệt là với ống có đường kính lớn. Vòng đệm phân tử là một thiết bị giảm thanh lọc cho phép hệ điều hành hệ thống đuốc sử dụng 98% khí gas kém tinh khiết trong khi tiếp tục quét hệ thống. Các khoản tiếp kiệm trong tiêu thụ khí gas tinh khiết về lâu dài làm giảm thời gian thu hồi vốn đầu tư ban đầu của vòng đệm phân tử, hay cũng có thể là vòng đệm mê cung hoặc mật độ.

Thiết bị kiểm soát ngọn lửa bằng tia cực tím

Màn hình kiểm soát ngọn lửa có thể phát hiện ngọn lửa từ khoảng cách lên đến 550 mét, đáng tin cậy, độ bền cao, dễ bảo trì, và thời gian đáp ứng nhanh chóng. Nếu máy giám sát phát hiện ngọn lửa bị tắt trong một khoảng thời gian có thể điều chỉnh được,  một nhóm thông tin loại C được kích hoạt và hệ thống mồi lửa được phát tín hiệu đánh lửa lại. Thời gian trả lời nhanh rõ rệt hơn so với các các căp nhiệt điện tiêu chuẩn, máy giám sát có thể ngay lập tức cảm nhận được việc ngọn lửa biến mất. Bởi máy giám sát quang phổ tia cực tím đặc trưng cho các hydrocacbon, tia cực tím mặt trời không có tác dụng trên màn hình.

Thiết bị kiểm soát ngọn lửa bằng tia cực tím

Màn hình kiểm soát ngọn lửa có thể phát hiện ngọn lửa từ khoảng cách lên đến 550 mét, đáng tin cậy, độ bền cao, dễ bảo trì, và thời gian đáp ứng nhanh chóng. Nếu máy giám sát phát hiện ngọn lửa bị tắt trong một khoảng thời gian có thể điều chỉnh được,  một nhóm thông tin loại C được kích hoạt và hệ thống mồi lửa được phát tín hiệu đánh lửa lại. Thời gian trả lời nhanh rõ rệt hơn so với các các căp nhiệt điện tiêu chuẩn, máy giám sát có thể ngay lập tức cảm nhận được việc ngọn lửa biến mất. Bởi máy giám sát quang phổ tia cực tím đặc trưng cho các hydrocacbon, tia cực tím mặt trời không có tác dụng trên màn hình.

Vòng đệm động lực học (tốc độ lớn)

Vòng dệm động lựa học (tốc độ) là một cải tiến đơn giản giúp đảm bảo giảm đáng kế chi phí hoạt động liên tục. Thiết kế vách ngăn ngược giảm phạm vi dòng chảy trong lòng đầu đuốc trong khi cùng lúc tăng tốc độ khí gas tinh khiết. Trong hỗn hợp với vòng đệm động lực học, một dòng khí gas liên tục sẽ duy trì vòng đệm trong hệ thống đuốc, đảm bảo hiện tượng xâm nhập khí không xảy ra. Một xoáy nước hiệu quả như ống xả khí gas tinh khiết hấp thụ khí xâm nhập. Khí xâm nhập này được lấy ra khỏi lớp vỏ ngoài và đi vào ống xả dòng khí gas tinh khiết, do đó lọc sạch đầu đuốc. Công nghệ này là tiêu chuẩn cho nhiều loại đuốc

Vòng đệm động lực học (tốc độ lớn)

Vòng dệm động lựa học (tốc độ) là một cải tiến đơn giản giúp đảm bảo giảm đáng kế chi phí hoạt động liên tục. Thiết kế vách ngăn ngược giảm phạm vi dòng chảy trong lòng đầu đuốc trong khi cùng lúc tăng tốc độ khí gas tinh khiết. Trong hỗn hợp với vòng đệm động lực học, một dòng khí gas liên tục sẽ duy trì vòng đệm trong hệ thống đuốc, đảm bảo hiện tượng xâm nhập khí không xảy ra. Một xoáy nước hiệu quả như ống xả khí gas tinh khiết hấp thụ khí xâm nhập. Khí xâm nhập này được lấy ra khỏi lớp vỏ ngoài và đi vào ống xả dòng khí gas tinh khiết, do đó lọc sạch đầu đuốc. Công nghệ này là tiêu chuẩn cho nhiều loại đuốc