Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đồng hồ đo áp suất loại RPG

Đồng hồ đo áp suất.
Model: RPG với vỏ thép không gỉ
Kích thước mặt chia: 63 mm, 100 mm & 150 mm
có thể tùy chọn các thông số.

Đồng hồ đo áp suất loại RPG

Đồng hồ đo áp suất.
Model: RPG với vỏ thép không gỉ
Kích thước mặt chia: 63 mm, 100 mm & 150 mm
có thể tùy chọn các thông số.

Máy đo áp suất kiểu chênh áp

Máy đo chênh áp ABB cung cấp rộng rãi các khả năng truyền thông. Điểm nổi bật của các cảm biến là đem lại độ chính xác khi đo lên tới 0.025%.

Máy đo áp suất kiểu chênh áp

Máy đo chênh áp ABB cung cấp rộng rãi các khả năng truyền thông. Điểm nổi bật của các cảm biến là đem lại độ chính xác khi đo lên tới 0.025%.

Máy đo áp suất 2600T

Máy đo áp suất  ABB cung cấp rộng rãi các khả năng truyền thông. Điểm nổi bật của các cảm biến là đem lại độ chính xác khi đo lên tới 0.025%.

Máy đo áp suất 2600T

Máy đo áp suất  ABB cung cấp rộng rãi các khả năng truyền thông. Điểm nổi bật của các cảm biến là đem lại độ chính xác khi đo lên tới 0.025%.

Máy đo áp suất tuyệt đối 2600T

Máy đo áp suất tuyệt đối 2600T ABB cung cấp rộng rãi các khả năng truyền thông. Điểm nổi bật của các cảm biến là đem lại độ chính xác khi đo lên tới 0.04%.

 

Máy đo áp suất tuyệt đối 2600T

Máy đo áp suất tuyệt đối 2600T ABB cung cấp rộng rãi các khả năng truyền thông. Điểm nổi bật của các cảm biến là đem lại độ chính xác khi đo lên tới 0.04%.