Hiển thị tất cả 2 kết quả

ZFLOW – 5849

Công nghệ tiên tiến trong đo lường,  đồng bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số và truyền tín hiệu đáng tin cậy cùng với giao diện thân thiện với người dùng làm cho ZFLOW – 5849 là sự lựa chọn ưa thích cho người sử dụng. Giao thức truyền thông đa dạng đảm bảo tích hợp dễ dàng với các hệ thống SCADA / HMI phức tạp.

ZFLOW – 5849

Công nghệ tiên tiến trong đo lường,  đồng bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số và truyền tín hiệu đáng tin cậy cùng với giao diện thân thiện với người dùng làm cho ZFLOW – 5849 là sự lựa chọn ưa thích cho người sử dụng. Giao thức truyền thông đa dạng đảm bảo tích hợp dễ dàng với các hệ thống SCADA / HMI phức tạp.

ZFLOW – 5849

State of the art measurement technology, synchronized digital signal processing and reliable data communication with user friendly operator interface makes ZFLOW-5849 the preferred choice for the operators. Versatile communication protocols ensure easy integration with complex SCADA/HMI systems.
KEY ASPECTS:

  • Sharing of the transmitters between metering streams is possible
  • PRT sensors can be connected directly to the flow computer; no temperature transmitter is required
  • Power supply output for transmitters is provided; no separate power supply units required.
  • Additional I/O modules expand the metering capability of the flow computer with moderated additional cost only.
  • Flexible communication capabilities allows easy system integration

ZFLOW – 5849

State of the art measurement technology, synchronized digital signal processing and reliable data communication with user friendly operator interface makes ZFLOW-5849 the preferred choice for the operators. Versatile communication protocols ensure easy integration with complex SCADA/HMI systems.
KEY ASPECTS:

  • Sharing of the transmitters between metering streams is possible
  • PRT sensors can be connected directly to the flow computer; no temperature transmitter is required
  • Power supply output for transmitters is provided; no separate power supply units required.
  • Additional I/O modules expand the metering capability of the flow computer with moderated additional cost only.
  • Flexible communication capabilities allows easy system integration