Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giải Pháp

Hệ thống xử lý hành lý (BHS)

Peteco cung cấp tích hợp hệ thống xử lý hành lý hoàn toàn tự động tốc độ cao cho hệ thống các sân bay quy mô nhỏ, trung bình và lớn trên thế giới. Dịch vụ này  bao gồm việc cung cấp và tích hợp hệ thống cho quá trình kiểm tra an ninh, sắp xếp, sự bắt thăm và vận chuyển hành lý khởi hành từ khu vực đăng ký đến cửa khởi hành, cũng như vận chuyển khi chuyển máy bay  và vận chuyển hành lý đến.
Các giải pháp của chúng tôi được thực hiện dựa theo các thông số kỹ thuật của khách hàng, bao gồm toàn bộ quá trình từ việc phân tích c khái niệm và thiết kế để phục vụ, hỗ trờ lâu dài, bao gồm cả quấ trình vận hành và bảo dưỡng.

Hệ thống xử lý hành lý (BHS)

Peteco cung cấp tích hợp hệ thống xử lý hành lý hoàn toàn tự động tốc độ cao cho hệ thống các sân bay quy mô nhỏ, trung bình và lớn trên thế giới. Dịch vụ này  bao gồm việc cung cấp và tích hợp hệ thống cho quá trình kiểm tra an ninh, sắp xếp, sự bắt thăm và vận chuyển hành lý khởi hành từ khu vực đăng ký đến cửa khởi hành, cũng như vận chuyển khi chuyển máy bay  và vận chuyển hành lý đến.
Các giải pháp của chúng tôi được thực hiện dựa theo các thông số kỹ thuật của khách hàng, bao gồm toàn bộ quá trình từ việc phân tích c khái niệm và thiết kế để phục vụ, hỗ trờ lâu dài, bao gồm cả quấ trình vận hành và bảo dưỡng.

Quản lý toàn nhà (BMS)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện hướng đến giải quyết các mối quan tâm cụ thể của khách hàng và tích hợp thành một giải pháp duy nhất.
 • Hệ thống quản lý tòa nhà
 • Dịch vụ xây dựng
 • Kiểm soát nhiệt độ HVAC
 • Dịch vụ năng lượng
 • Giải pháp an ninh tích hợp
 • Lắp đặt, bảo trì và hỗ trợ
 • Dịch vụ an ninh
 • Đào tạo

Quản lý toàn nhà (BMS)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện hướng đến giải quyết các mối quan tâm cụ thể của khách hàng và tích hợp thành một giải pháp duy nhất.
 • Hệ thống quản lý tòa nhà
 • Dịch vụ xây dựng
 • Kiểm soát nhiệt độ HVAC
 • Dịch vụ năng lượng
 • Giải pháp an ninh tích hợp
 • Lắp đặt, bảo trì và hỗ trợ
 • Dịch vụ an ninh
 • Đào tạo