Máy Lọc Dầu Turbine Chân Không

Máy lọc dầu turbine chân không được thiết kế chuyên xử lí dầu tua bin bị nhiễm nước và tạp chất.