Tấm lỗ hạn chế

Thiết bị đo lưu lượng chính xác và đáng tin cậy là điều cần thiết cho tất cả các loại quy trình công nghiệp trên toàn thế giới. Bất cứ yêu cầu gì về quá trình đo lưu lượng của bạn, thủy lợi, dầu khí, không khí, hơi nước, chất thải hoặc các chất lỏng khác, nhà sản xuất của chúng tôi sẽ phân tích, kết hợp với sự linh hoạt của thiết kế và sản xuất một hệ thống phù hợp với yêu cầu của bạn.