Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ Thống Hút Nổi

Giới thiệu chung: Hệ thống Hút Nổi được thiết kế để loại bỏ các sản phẩm tích tụ trên bề mặt sản phẩm được lưu trữ.

Đặc điểm:

  • Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong các loại bồn chứa có kích thước khác nhau với tất cả các loại mái nổi và có các bộ phận tương thích với mọi sản phẩm được lưu trữ.
  • Hệ thống có thể sử dụng cùng hoặc không cùng với Mái nổi.
  • Thiết kế được tùy chỉnh cho từng trường hợp cụ thể, đảm bảo tuổi thọ lâu dài.

Hình ảnh Hệ Thống Hút Nổi được lắp đặt tại thành phố Cadiz (Tây Ban Nha)

 

Hệ Thống Hút Nổi

Giới thiệu chung: Hệ thống Hút Nổi được thiết kế để loại bỏ các sản phẩm tích tụ trên bề mặt sản phẩm được lưu trữ.

Đặc điểm:

  • Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong các loại bồn chứa có kích thước khác nhau với tất cả các loại mái nổi và có các bộ phận tương thích với mọi sản phẩm được lưu trữ.
  • Hệ thống có thể sử dụng cùng hoặc không cùng với Mái nổi.
  • Thiết kế được tùy chỉnh cho từng trường hợp cụ thể, đảm bảo tuổi thọ lâu dài.

Hình ảnh Hệ Thống Hút Nổi được lắp đặt tại thành phố Cadiz (Tây Ban Nha)