Hiển thị kết quả duy nhất

Mái Che Hình Chữ Nhật

Giới Thiệu Chung: Mái Che Hình Chữ Nhật là trong những giải pháp mới và hiệu quả trong việc che phủ các bể chứa, xử lý nước.

Đặc điểm:

 • Lớp phủ này có khả năng chống ăn mòn cao và thực tế không cần bảo trì.
 • Cấu trúc dễ vận chuyển, xử lý và lắp đặt.
 • Có thể tùy chỉnh để thích ứng với nhu cầu hình học và cơ học của từng hệ thống.
 • Hệ thống mô-đun để thích ứng với nhu cầu về chiều của các phần mở rộng trong tương lai
 • Cấu hình nhôm và vỏ nhôm tương thích với các sản phẩm vệ sinh.
 • Chứng chỉ CPF UNE EN 1090 cho sản phẩm kết cấu.
 • Thiết kế chiều cao lắp đặt có thể thích ứng với các nhu cầu khác nhau.
 • Cấu trúc nhôm có khả năng chống chịu, không bắt lửa, tự động bảo vệ chống ăn mòn

 

Mái Che Hình Chữ Nhật

Giới Thiệu Chung: Mái Che Hình Chữ Nhật là trong những giải pháp mới và hiệu quả trong việc che phủ các bể chứa, xử lý nước.

Đặc điểm:

 • Lớp phủ này có khả năng chống ăn mòn cao và thực tế không cần bảo trì.
 • Cấu trúc dễ vận chuyển, xử lý và lắp đặt.
 • Có thể tùy chỉnh để thích ứng với nhu cầu hình học và cơ học của từng hệ thống.
 • Hệ thống mô-đun để thích ứng với nhu cầu về chiều của các phần mở rộng trong tương lai
 • Cấu hình nhôm và vỏ nhôm tương thích với các sản phẩm vệ sinh.
 • Chứng chỉ CPF UNE EN 1090 cho sản phẩm kết cấu.
 • Thiết kế chiều cao lắp đặt có thể thích ứng với các nhu cầu khác nhau.
 • Cấu trúc nhôm có khả năng chống chịu, không bắt lửa, tự động bảo vệ chống ăn mòn