Hiển thị kết quả duy nhất

Đuốc Chuyên Dụng

Đuốc chuyên dụng là hệ thống đuốc cơ bản và phổ biến nhất. Đuốc chuyên dụng được sử dụng trong các ứng dụng mà không cần đốt không khói hoặc trong các ứng dụng nơi đốt không khói có thể đạt được mà không cần sử dụng sử dụng một phương tiện hỗ trợ nào. Đuốc chuyên dụng do đó, không yêu cầu dòng khí được hỗ trợ như hơi nước hoặc không khí; hai chất lỏng thường được sử dụng để nâng cao khả năng đốt không khói. Những đuốc này thường đi kèm với một vành đệm năng động trong đáy của đầu đuốc để giảm chi phí khí xả và ngăn chặn hiện tượng cháy ngược. Ngoài ra, một vòng duy trì ngọn lửa bằng thép không gỉ được thiết kế để ngăn chặn ngọn lửa tắt.

Đuốc Chuyên Dụng

Đuốc chuyên dụng là hệ thống đuốc cơ bản và phổ biến nhất. Đuốc chuyên dụng được sử dụng trong các ứng dụng mà không cần đốt không khói hoặc trong các ứng dụng nơi đốt không khói có thể đạt được mà không cần sử dụng sử dụng một phương tiện hỗ trợ nào. Đuốc chuyên dụng do đó, không yêu cầu dòng khí được hỗ trợ như hơi nước hoặc không khí; hai chất lỏng thường được sử dụng để nâng cao khả năng đốt không khói. Những đuốc này thường đi kèm với một vành đệm năng động trong đáy của đầu đuốc để giảm chi phí khí xả và ngăn chặn hiện tượng cháy ngược. Ngoài ra, một vòng duy trì ngọn lửa bằng thép không gỉ được thiết kế để ngăn chặn ngọn lửa tắt.